Sürdürülebilir Tarım

Sürdürülebilir tarım, hızlı bir şekilde artan dünya nüfusu için gerekli olan kaliteli ve sağlıklı gıdaların uygun maliyetlerde üretimini sağlar.


Sürdürülebilir tarım projesiyle badem üretimi


Buser Tarım da sürdürülebilir tarım projesiyle ülkemizde çevreci ve doğal kaynakları koruyan uygun maliyetlerde Badem üretimi yapan bir sistem geliştirmiştir.

Tarımsal üretimlerde üretimi arttırmanın iki yolu vardır: Birim alandan daha çok ürün almak ve tarım dışı alanları tarıma kazandırmak… Buser Tarım, çorak arazileri değerlendirerek birim alandan daha fazla ürün alma hedefiyle yola çıkmış bir firmadır.

• Doğal tarım kaynaklarının kullanılması,
• Çiftçilerin sosyal statülerini arttırmayı,
• Çevreyi korumayı,
• Doğal tarım ürünlerini uygun maliyetlerle üretmeyi, misyon edinmiştir.

Buser Tarım vizyon olarak da her zaman doğal ve verimli tarımı savunur. Bu üretim aşamalarını farklı metotlarda ürettiği çözümlerle çevre sorumluluğu bilinciyle gerçekleştirir.


Çevreci, doğal kaynakları koruyan, uygun maliyetlerde üretim.


Buser Tarım